Våra kurser

Via Teams, Zoom eller på plats hos er

Alltid två eller tre halvdagar, tre-fem veckor mellan kursdagarna.
Webkurs ingår alltid till alla kursdeltagare och kursboken är såklart digital.
12-15 personer är en bra storlek på gruppen.

Vi håller gärna våra kurser helt digitalt.

Vill du ha förslag på ett kursupplägg? Klicka här så får du ett förslag via mail, mer information via ett digitalt möte eller ett samtal om du föredrar det.

Våra kurser har en kombination av individuell anpassning och ett långsiktigt perspektiv vilket ger resultat som står sig över tid. Därför omfattar våra ordinarie kursupplägg minst två eller tre kursdagar som ligger med tre-fyra veckors mellanrum.


Prova på-workshop

Vill du veta mer om hur du och dina kollegor kan få en lugnare arbetsdag? Vi ger er grunderna i Medvetet arbetssätt i vår Prova på-workshop. Om ni tillämpar era nya kunskaper och insikter garanterar vi att ni får tillbaka tiden ni lagt på workshopen inom en vecka.
Workshopen tar 1,5 timme. Ni får tre konkreta tips att jobba vidare med samt våra favoritfunktioner i Outlook och OneNote. 
Hör av dig - vi ser fram emot att dela med oss!
Klicka här för att skicka en förfrågan.


Kursinnehåll

 • Rensa skrivbordet i tre steg
 • Modell för beslutprocesser
 • Hantering av det dagliga inflödet
 • Hur fungerar hjärnan?
 • Hur skapar man nya vanor?
 • Strukturering av arbetsmaterial
 • Effektiv tidsplanering
 • Outlook, OneNote och Teams - tips och knep i varje kursavsnitt

Interna lärprocesser - hur har ni det?

I framtiden kommer alla företag och organisationer att behöva fokusera mer på kontinuerligt lärande och kunskapsöverföring. Vi uppmuntrar alltid till fortsatt lärande inom organisationen. Sedan 2018 har Direxio en webkurs som en del av kursupplägget. Alla kursdeltagare får ta del av webkursen, just för att uppmuntra till fortsatt lärande.


Direxio kan bidra
Processen med internt, kontinuerligt lärande är fortfarande ett okänt område och behovet av stöd inom det området är stort. En del köper in färdigt material, ibland i form av sk nano-learning, men märker tyvärr att det inte verkar nå ”hela vägen fram” och ge resultat. Lösningen kan vara att producera eget material, anpassat till just er organisation och era behov.
Vill du veta mer om hur man kommer igång med en intern lärprocess?


Kontakta oss så får du veta mer om hur ni kan gå till väga!

Våra kursdeltagar tycker ...


 • Mycket bra upplägg med tre utspridda dagar som gjorde att vi kunde träna mellan kurs-tillfällena
 • Bra med bredden i kurs-innehållet, från hur hjärnan fungerar till faktiska funktioner i programmen
 • Bra kursbok som stöd för det fortsatta arbetet
 • Utbildningen gav också nya idéer kring vårt arbetssätt
 • Första gången som jag känner att jag har full koll på mitt jobb!